Tervetuloa

Ratkaisukeskeistä terapiaa, seksuaalineuvontaa, opetusta ja ohjausta Espoon Tapiolassa

Olen sairaala- ja koulumaailmassa työskennellyt, vuonna 2016 yksityisvastaanoton avannut ratkaisukeskeinen terapeutti, ohjaaja ja opettaja. Tällä hetkellä työskentelen päätyönäni väkivaltatyön asiantuntijana ja pidän vastaanottoani sivutoimisesti.

Otan vastaan nuoria ja aikuisia terapeuttina, seksuaalineuvojana ja pedagogis-terapeuttisena ohjaajana. Myös puhtaasti yksityisopetuksena toteutettavaa pedagogista tukea kykenen antamaan.

Olen perehtynyt paitsi opinnoissani myös työelämässä esimerkiksi elämän kriiseistä ja solmukohdista selviytymiseen, itsesäätelyyn ja tunteisiin, seksiin, seksuaalisuuteen ja sukupuoleen liittyviin teemoihin, sekä useiden eri terapiasuuntausten työskentelytapoihin. Hyödynnän työskentelyssäni myös luovia menetelmiä, kuten kuvataidetta ja kirjoittamista, asiakaslähtöisestä näkökulmasta.

Minulla on kokemusta mm. lähisuhdeväkivallan, syömishäiriöiden, mieliala- ja ahdistushäiriöiden, seksin ja seksuaalisuuden, sekä työ-, opiskelu- ja perhe-elämään liittyvien ongelmien parissa työskentelystä. Itsetuntoon ja identiteettiin liittyvät teemat ovat minulle myös tuttuja. 

Täältä pääset tarkastelemaan ansioluetteloani tarkemmin. Yllä olevien linkkien kautta pääset tutustumaan tarjoamiini palveluihin suomeksi ja englanniksi.

turvallinen tila safe space
LOGO-turq

Y-tunnus 2939647-5